Dette er Polaris Media

Polaris Media ASA er et uavhengig medie- og trykkerikonsern som ble etablert og børsnotert ved sammenslåingen av Adresseavisen konsern og Harstad Tidende Gruppen AS 20. oktober 2008. Konsernet ble, etter oppkjøpet av Edda Medias mediehus, trykkeri og distribusjonsselskap på Nordvestlandet i april 2009, det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark.
Gjennom investeringen i Stampen Media AB i Sverige i april 2019, ble konsernet ett av Skandinavias største mediehus- og trykkerikonsern. Høsten 2019 inngikk Polaris Media avtale med Schibsted om kjøp av deres mediehus i Agder, og etablerte sammen med Agderposten Medier i januar 2020 det nye regionale mediehuskonsernet Polaris Media Sør, hvor Polaris Media er majoritetseier. I løpet av 2020 ble også Polaris Media Vest blitt etablert, ved oppkjøp av majoritetsandel i Mediehuset Sunnhordland. Polaris Media har dermed tatt steget fra å være et regionalt mediehus- og trykkerikonsern i Norge, til å få en nasjonal posisjon i Norge, og en sterk posisjon i Sverige gjennom eierskapet i Stampen Media. I mai 2021 ble minoritetsaksjonærene i Stampen Media kjøpt ut, slik at Polaris Media nå eier 70 % av selskapet (gjennom eierselskapet PNV Media AB).


Polaris Media er organisert i åtte virksomhetsområder:

 • Polaris Media Midt-Norge
 • Polaris Media Nord-Norge
 • Polaris Media Nordvestlandet
 • Polaris Media Sør
 • Polaris Media Vest
 • Polaris Trykk
 • Polaris Distribusjon
 • Stampen Media

Ved utgangen av 2021 består Polaris Media av 64 lokale og regionale mediehus i Norge og Sverige (hvorav 15 i Sverige), de fleste med ledende posisjoner i sine områder. Mediehusene i konsernet har ved utgangen av 2021 til sammen 974 000 unike daglige brukere på mobil og 256 millioner sidevisninger per måned. Mediehusene opplever fortsatt god vekst i antall abonnenter og har ved utgangen av 2021 til sammen 591 000 abonnenter, herav 290 000 rene digitale abonnenter. De største mediehusene i konsernet er Göteborgs-Posten, Adresseavisen og Fædrelandsvennen.
Polaris Trykk er et ledende trykkerikonsern i Norge, og har med sine syv trykkerier en sterk posisjon i avis- og siviltrykkmarkedet. Konsernet trykker 111 unike avistitler, et betydelig antall lokale, regionale og nasjonale sivilproduksjoner, samt bilag og magasiner trykket på avispapir, forbedret papir og glanset papir.
Polaris Media har viktige eierandeler i selskaper som FINN.no (9.99 %), Helthjem Netthandel (34 %), Amedia Trykk Bodø (38 %), Avisa Nordland (38 %), Good Game (22 %), Folkeinvest (20 %), Mentor Medier (13 %), Trønder-Avisa konsern (10 %) og MazeMap (10 %) og Elekt AS (10 %).

1) Brukertall og sidevisninger inkluderer tilknyttede mediehus

Vår visjon

Visjonen er at mediehusene i Polaris Media skal være best på redaksjonelt innhold og dekning på alle plattformer i sine kjerneområder, og at de skal være den foretrukne annonsekanal og markedsplass på alle plattformer. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

Vår formålsparagraf

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper, samt eiendommer.

Våre strategiske hovedmålsetninger

 • Ledende digitale brukerposisjoner lokalt og regionalt
 • Øke digitale brukerinntekter og digitale annonseinntekter
 • Nye trykkeri- og distribusjonsinntekter
 • Være en attraktiv arbeidsplass
 • Strukturell vekst og nye inntektsstrømmer

Polaris Medias strategi er ytterligere utdypet i Styrets beretning og i konsernsjefens beretning.

Vår redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for og kritisk medspiller til en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Se redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2021.

Vår rolle som samfunnsaktør

Polaris Media avgir en egen  redegjørelse om samfunnsansvar og bærekraft, som er en integrert del av årsrapporten. Redegjørelsen kan leses her.

Polaris Media berører grunnleggende deler av samfunnslivet og dekker et stort geografisk område i Norge, samt har en ledende posisjon på vestkysten i Sverige. Den redaksjonelle virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går ut over det rent økonomiske og rettslige ansvaret konsernet har. Det redaksjonelle samfunnsansvaret ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene. Polaris Media har videre et ansvar for å drive konsernets virksomhet på en bærekraftig måte og bidra til et mer bærekraftig samfunn. Dette inkluderer både forretningsmessige, sosiale og klima-/miljørelaterte forhold.

Les mer om strategi for samfunnsansvar i Polaris Media her. Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt av redaksjonene og den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, i samarbeid med Norsk Presseforbund, PFU og Pressombudsmannen i Sverige.

Legg til i min rapport