Konsernsjef Per Axel Koch.

Konsernsjefens beretning

Pandemien preget i sterk grad også 2021. Den har stilt store krav til våre ansatte i det daglige både på jobb og i fritiden. Men til tross for nasjonale tiltak og mye usikkerhet både i Norge og Sverige, kan vi i Polaris Media se tilbake på et godt år som mediekonsern. Alle våre mediehus har også dette året virkelig fått vist sin viktige rolle i samfunnet. Gjennom daglig dekning av pandemien og mange andre viktige saker, har vi satt dagsorden for samfunnsdebatten både lokalt, regionalt og innimellom også nasjonalt. Vi er en viktig brikke i demokratiet i begge våre land.

Vi ser at pressefriheten er truet i mange land rundt i verden. Derfor var det svært gledelig at Maria Ressa og Dmitrij Muratov ble tildelt Nobels Fredspris for deres store innsats for ytringsfrihet. Denne friheten er en forutsetning for demokrati og varig fred, slik Nobelkomiteen skriver.


Polaris Media har siden 2019 utviklet seg til å bli et ledende skandinavisk mediekonsern. Det består nå av 64 mediehus, 49 i Norge og 15 i Sverige, som til sammen har nesten 600.000 abonnenter. Nesten halvparten av disse har rene digitale abonnement. Den flotte veksten både i brukerinntekter og antall abonnenter, er avgjørende for den gode utviklingen til konsernet. Den bekrefter at våre mediehus har kommet langt i den digitale transformasjonen.


Det er også svært gledelig å registrere at våre mediehus vinner mange priser for journalistikken. I år vil jeg særlig trekke frem Gøteborgs-Posten, som for tredje år på rad ved journalist Michael Verdicchio vinner den prestisjetunge Guldspaden for gravende journalistikk.

I Norge er det verd å merke seg at det var Adresseavisen som avdekket uregelmessigheter ved stortingspresidentens bruk av pendlerleilighet i Oslo. Det førte til at stortingspresident Eva Kristin Hansen valgte å fratre.


Men det er ikke bare store mediehus som får ekstra oppmerksomhet for god journalistikk. Det lokale mediehuset Dølen på Vinstra ble i år hedret som «Årets lokalavis» i Norge, og mediehuset har fått flere priser for deres kritiske journalistikk. Jeg kunne også nevnt mange andre eksempler på fremragende arbeid i våre mediehus.


I tillegg til sterk vekst i digitale brukerinntekter, har vi i år også oppnådd sterk vekst i de digitale annonseinntektene. Satsingen på nye digitale annonseprodukter og omfattende kompetanseutvikling, gjør at vi kan være konkurransedyktige i et krevende marked. Denne satsingen må og vil fortsette både i våre mediehus og i de alliansene vi deltar i. Det er fint å se at vi også vinner priser for markedsarbeidet vårt både nasjonalt og internasjonalt.


Gjennom vår deltakelse i HeltHjem Netthandel i Norge og MTD i Sverige, opplever våre distribusjonsselskap sterk vekst i pakkelevering av netthandelsprodukter. Vi har stor tro på at denne veksten vil fortsette og gi oss nye inntekter.


Polaris Trykk består nå av sju trykkerier og har blitt Norges ledende trykkeriselskap. Så mange som 110 aviser trykkes, og vi har en stor og økende omsetning fra siviltrykk. Dette sammen med stor omstillingsevne gjør at også Polaris Trykk oppnår gode resultater.


Resultatmessig har Polaris Media lagt bak seg sitt beste år til nå. Den meget gode utviklingen i Stampen Media og resultatveksten i Polaris Media Sør, bidrar til at resultatet for konsernet har økt betydelig siden 2019. Det vises også på aksjekursen som er mer enn tredoblet siden våren 2020.


Det har vært et krevende år for alle ansatte med strenge smittevernregler og mye bruk av hjemmekontor. De ansatte har utvist stor grad av fleksibilitet og forståelse, slik at vi også under pandemien har kunnet levere arbeidsprestasjoner på et høyt nivå. Vi har også dette året hatt et meget godt og konstruktivt samarbeid med de tillitsvalgte. Polaris Media er med sine sterke posisjoner både i Norge og Sverige godt rustet for videre vekst og utvikling. 

 

Per Axel Koch
Konsernsjef

Legg til i min rapport