Rapport fra konserntillitsvalgt

2021 har også vært et spesielt år på mange måter. Det har gått fra hjemmekontor og ingen sosial kontakt med kolleger til åpning med fysiske møter og besøk, til ny periode med hjemmekontor og ingen fysiske møter eller sosial kontakt med kolleger.

Men når sant skal sies så har 2021 ikke vært like krevende som 2020 var. Ansatte har blitt vant til å omstille seg og den digitale møteformen blir håndtert som den største selvfølge. Utfordringen er at det er krevende å ikke få møtes fysisk over tid, de gode diskusjonene og ideene får man etter min mening mest ut av når man møtes fysisk og ikke digitalt.

For min del som konserntillitsvalgt så har jeg ikke fått reist rundt og møtt våre dyktige ansatte like mye som ønsket, men jeg har fått muligheten til å møte noen av mine flotte kolleger fysisk og det har vært både utbytterikt og hyggelig. Det er i Polaris Media Sør og i Polaris Media Nordvestlandet jeg har vært så heldig å få møte de tillitsvalgte på deres årsmøter og samlinger dette året. I tillegg fikk endelig konsernutvalget mulighet til å avholde sin årlige strategisamling fysisk, denne gangen i Kristiansand.

Samarbeidet med konsernutvalget og underkonsernutvalgene i konsernet fungerer veldig godt.  Det er spesielt hyggelig å se at underkonsernutvalgene begynner å finne sin rolle i konsernet. Det er også med glede jeg ser den gode samarbeidsviljen blant tillitsvalgte på tvers av de ulike profesjoner og forbund. Det er veldig viktig for forståelsen av at vi er alle like avhengige av hverandre for å lykkes.

Pandemien har dessverre gjort det vanskelig å få møtt våre gode kolleger og tillitsvalgte i Stampen Media. Det blir hovedprioritet for min del når samfunnet forhåpentligvis åpner igjen i 2022.

Som konserntillitsvalgt er det også viktig å ha god dialog med de andre konsernene i mediebransjen og da spesielt Schibsted og Amedia. Her har vi sammen opprettet et KTV-nettverk hvor vi ofte har møter for å diskutere forskjellige problemstillinger og hvor vi kan dra nytte av hverandres kompetanse, noe jeg personlig setter veldig stor pris på.

Som konserntillitsvalgt har det vært veldig viktig å få til god møtestruktur med konsernledelse og HR-direktørene i konsernet. Det er da hyggelig at konserntillitsvalgt sammen med konsernutvalget har fått etablert faste møtefora med både konsernledelse og HR hvor vi kan ha gode samtaler om hva som rører seg i konsernet og hva som er viktige saker å fokusere på. Jeg som konserntillitsvalgt setter veldig pris på åpenheten og det gode samarbeidsklimaet som er i disse møtene.

Det har vært flere viktige saker/prosjekter som det har vært jobbet mye med i 2021, der bærekraftprosjektet etter min mening er det viktigste å få gjennomført. Der har konserntillitsvalgt og konsernutvalget på vegne av de tillitsvalgte fått en viktig rolle i å være med på å forme og forankre hvordan Polaris Media skal styrke sitt arbeid med bærekraft. Jeg ser på dette som veldig spennende.

Det er også veldig gledelig at det nå ansettes nye medarbeidere i alle deler av konsernet. Det er et veldig viktig signal på at konsernet satser på å utvikle seg og tilegne seg ny kompetanse som vi ikke allerede har i dag.

Min bekymring er dog at det blir vanskeligere og vanskeligere å få tak i riktig kompetanse når man skal rekruttere nye ansatte i konsernet. Det er stor etterspørsel etter personer med den samme kompetansen som mange av de stillingene som Polaris Media etterspør. Det er derfor veldig viktig at det fortsatt jobbes med at Polaris Media skal være en attraktiv arbeidsgiver i mediebransjen.  

Avslutningsvis vil jeg også denne gang takke for den uvurderlige innsatsen alle tillitsvalgte i konsernet gjør og spesielt innsatsen under den pågående pandemien. Uten gode tillitsvalgte og et godt samarbeid med ledelse blir det vanskeligere å nå målene vi sammen har satt oss for årene som kommer. 

Rune Setsaas
Konserntillitsvalgt
Polaris Media ASA

Legg til i min rapport